Cách đổi ngày sinh trên Facebook

author
2 minutes, 4 seconds Read

Bạn có thể đổi ngày sinh hiển thị trên trang cá nhân Facebook. Tương tự như đổi tên Facebook, natutool bạn có thể thực hiện việc này trên trình duyệt máy tính hoặc ứng dụng Facebook di động. Bạn cũng có thể ẩn luôn ngày sinh của mình nếu như không muốn người khác nhìn thấy.

Đổi ngày sinh trên ứng dụng Facebook di động

 1. Từ màn hình ứng dụng Facebook, nhấn vào () ở phía dưới bên phải màn hình iPhone hoặc phía trên bên trái màn hình Android.
 2. Nhấp vào tên của bạn để di chuyển tới trang hồ sơ cá nhân.
 3. Nhấn vào tab Giới thiệu ở dưới tiểu sử của bạn.
 4. Tìm phần Thông tin cơ bản và chọn Chỉnh sửa.
 5. Chỉnh sửa ngày sinh và năm sinh của bạn.
 6. Tại đây bạn cũng có thể thực hiện ẩn ngày sinh của mình.
 7. Kéo xuống dưới cùng và chọn Lưu.

Ngày sinh của bạn đã được cập nhật mới trong phần giới thiệu.

Đổi ngày sinh từ trình duyệt trên máy tính để bàn

 1. Từ trang chủ Facebook nhấp vào tên của bạn ở phía trên bên phải để đi tới trang cá nhân của bạn.
 2. Nhấn vào tab Giới thiệu ở phía dưới hồ sơ của bạn.
 3. Nhấp vào Liên hệ và Thông tin cơ bản.
 4. Tìm chỉnh sửa ngày sinh ở phần Thông tin cơ bản.
 5. Chỉnh sửa ngày, tháng, năm sinh, sau đó nhấp vào Lưu thay đổi.

Ngày sinh của bạn đã được cập nhật trong phần Giới thiệu.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *