fix-loi-missing-required-field-entry-title-updated-author

Cách fix lỗi Missing required field “entry-title”, “updated”, “author” cho wp

author
3 minutes, 33 seconds Read

Cách fix lỗi Missing required field “entry-title”, “updated”, “author” cho wp-natutool

  • Error: Missing required field “entry-title”.
  • Error: Missing required field “updated”.
  • Error: Missing required hCard “author”.

Cách fix lỗi Missing required field “entry-title”, “updated”, “author” cho wpnatutool Chỉ cần thiếu 1 trong 3 thành phần đó Google sẽ đều báo lỗi và chúng đều thuộc lỗi hentry. Và khi bạn thiếu lỗi này sẽ gặp phải một số vấn đề khá hóc búa đó là trên kết quả tìm kiếm sẽ đưa ra cảnh báo thiếu một số trường nhất định và hơn thế nữa nó cũng ảnh hưởng tới việc seo web của bạn.

Đây là lỗi phát sinh do thiếu thành phần HatomEntry và những lỗi này bạn dễ thấy trong Google Webmaster. Ít nhiều thì những lỗi này sẽ ảnh hướng đến kết quả SEO của bạn. Chính vì điều này hôm nay Blog Kiến Thức sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục các lỗi đó sau đây.

Để kiếm ra lỗi này đã được fix hay chưa bạn cần phải kiểm tra tại đường link này

https://search.google.com/structured-data/testing-tool

Cách 1

Nào chúng ta cùng vào chủ đề chính thôi tất cả các lỗi trên đều chỉnh sửa trong file Single.php hoặc file Content_single.php trong thư mục wp-content/themes/my_themes.

1. Fix lỗi Error: Missing required hCard “author” các bạn tìm đến biến gọi tên tác giả <?php the_author_posts_link(); ?> và thay toàn bộ bằng đoạn code sau <span class=”vcard vcard author”><span class=”fn”><?php the_author_posts_link(); ?></span></span>

2. Fix lỗi Missing required field “updated” : Tìm <?php the_time(‘d/m/Y’); ?> và thay toàn bộ bằng <span class=”date date updated”><?php the_time(‘d/m/Y’); ?></span>

3. Fix lỗi Error: Missing required field “updated” : Bạn tìm đến <?php the_title(); ?> và thêm vào < h1 class=”entry-title” …

Cách 2

Trong trường hợp các bạn không tìm được theo hướng dẫn trên thì làm theo cách sau bạn tìm file Functions.php nằm ở thư mục gốc của themes sau đó bạn kéo xuống dưới cùng thêm đoạn mã dưới đây vào

//Thêm class entry-content bao quanh phần nội dung

function hatom_mod_post_content ($content) {

if ( in_the_loop() && !is_page() ) {

$content = ‘<span class=”entry-content”>’.$content.'</span>’;

}

return $content;

}

add_filter( ‘the_content’, ‘hatom_mod_post_content’);

//thêm class author và updated và phần nội dung

function add_mod_hatom_data($content) {

$t = get_the_modified_time(‘F jS, Y’);

$author = get_the_author();

$title = get_the_title();

if(is_single()) {

$content .= ‘<div class=”hatom-extra”><span class=”entry-title”>’.$title.'</span> vào lúc: <span class=”updated”> ‘.$t.'</span> bởi <span class=”author vcard”><span class=”fn”>’.$author.'</span></span></div>’;

}

return $content;

}

add_filter(‘the_content’, ‘add_mod_hatom_data’);

Lưu ý là bạn kéo xuống cuối cùng của file functions để điền đoạn code trên nhé. Các bạn nên backup lại 1 file functions phòng ngừa. Chúc các bạn thành công

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *