Chèn ký tự đặc biệt trong Word 2016, 2013

author
2 minutes, 11 seconds Read

Chèn ký tự đặc biệt trong Word 2016, 2013– natutool 

Đôi khi bạn cần dùng những ký hiệu, ký tự đặc biệt không có trên bàn phím của bạn. Chẳng hạn như các ký tự sau: © ¥ ∞ ⅓ ↑. Bạn không cần phải tìm kiếm trên Internet, các ký tự này đã có sẵn trên Microsoft Word của bạn.

 

Các ký hiệu còn có thể thay đổi theo font chữ. Các font chữ khác nhau có thể có những ký hiệu khác nhau. Trong MS Word của bạn có một kho ký hiệu, ký tự đặc biệt với số lượng rất lớn. Hãy khám phá và tận dụng điều này.

Chèn ký hiệu (Symbols)

Để con trỏ nhấp nháy vào vị trí cần chèn ký hiệu.

Chọn Tab Insert > Symbols (góc trên bên phải) > Symbol.

Ở cửa sổ Symbol bạn có rất nhiều ký hiệu để chọn. Bạn có thể thấy các ký hiệu tiền tệ các nước, bảng chữ cái La Mã, phân số và rất nhiều ký hiệu khác. Bạn có thể chọn ký hiệu theo font chữ: click vào mũi tên trỏ xuống bên cạnh Font > Chọn font chữ bạn muốn. Các ký hiệu được thể hiện theo các font chữ khác nhau.

Ở đây có cả một kho ký hiệu đầy đủ cho bạn thoải mái lựa chọn mà không cần phải tìm trên Internet.

Chèn ký tự đặc biệt (Special Characters)

Các bước tương tự như chèn ký hiệu.

Để con trỏ nhấp nháy vào vị trí cần chèn ký tự đặc biệt.

Chọn Insert > Symbols > Symbol (góc trên bên phải màn hình) > More Symbol…

Chọn tab Special Characters > Chọn ký tự bạn cần chèn > Insert.

Tiếp tục chọn ký tự để chèn hoặc Close để đóng cửa sổ Symbol lại.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *