sâu

Computer Worms – Sâu máy tính là gì

author
4 minutes, 6 seconds Read

Computer Worms – Sâu máy tính là gì-natutool

Sâu máy tính natutool là một chương trình gây hại cho máy tính có khả năng tự nhân bản. Trong khi virus cần bám vào một tập tin khác để hoạt động thì sâu máy tính có khả năng hoạt động một cách độc lập. Khi lây lan nó cũng tự nhân bản mà không cần tác động bên ngoài. Sâu máy tính có khả năng khai thác thông tin và lây lan giữa các máy tính có kết nối mạng với nhau.

Sâu máy tính đầu tiên và cách lan truyền của nó

Sâu máy tính đầu tiên được tạo ra bởi Robert T.Morris vào năm 1988. Morris tạo ra một chương trình có thể tự lan truyền qua mạng với mục đích đo kích thước internet. Morris chạy nó trong vòng vài giờ, nhưng nó lây lan quá nhanh và khiến hàng nghìn máy tính bị hỏng.

Cách sâu Morris lây lan trên Internet

  • Worm xâm nhập vào một máy UNIX.
  • Nó tạo ra danh sách các máy tính kết nối với máy đó.
  • Nó tự sao chép và lan qua các máy tính khác giống như cách người dùng truy cập.
  • Sâu Morris tiếp tục tạo ra một chương trình nhỏ trên máy mới để tiếp tục nhân bản.
  • Nó ẩn mình trên máy tính đó.
  • Tiếp tục một vòng lặp với danh sách mới.

Sâu máy tính hiện tại

Sâu máy tính

Hiện nay, Worms chủ yếu lây lan qua các ứng dụng email (đặc biệt là outlook). Nó sử dụng tệp đính kèm có tính năng thu thập tất cả các địa chỉ email trong sổ địa chỉ và gửi bản sao của nó cho tất cả những người này.

Sâu máy tính thường là các tập lệnh hoặc tệp thực thi được đính kèm mail. Nó được kích hoạt khi người dùng click vào tệp đính kèm.

Đề phòng sâu máy tính

Để bản vệ máy tính của bạn khỏi sâu máy tính, cách tốt nhất là chỉ mở tập tin đính kèm khi chắc chắn nó an toàn. Bao gồm cả những tập tin đính kèm trên email và trong tin nhắn facebook.

Các tệp đính kèm có phần mở rộng sau có khả năng bị nhiễm Worms:


Exe, com, bat, pif, vbs, src, doc, xls, msi, eml


Khi gặp bất kỳ một tệp nào có phần mở rộng giống một trong số được nêu trên hoặc phần mở rộng mà bạn thấy lạ, bạn hãy quét chúng bằng phần mềm Antivirus trước khi mở.

Khi sử dụng hệ điều hành Windows, bạn không nên ẩn phần mở rộng kiểu tệp (file types). Sâu máy tính có thể tận dụng điều này để lừa người dùng. Vì khi đó, một file baihat.mp3.bat sẽ trông giống như baihat.mp3.

Các tệp tin có phần mở rộng sau có ít nguy cơ chứa Worms hơn:


Txt, jpg, gif, bmp, ram, mid, mp3, wav, dat, asf, mpg, avi


Trong thực tế, các đuôi file trên vẫn có thể chứa virus, nhưng chỉ khi hệ thống của bạn đã từng bị nhiễm virus đó từ trước nó mới có thể gây hại.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *