Công thức và cách dùng hàm RANDOM trong Excel (hàm RAND)

Công thức và cách dùng hàm RANDOM trong Excel (hàm RAND)

author
5 minutes, 35 seconds Read

Công thức và cách dùng hàm RANDOM trong Excel (hàm RAND)-natutool


Khi dùng Excel để làm việc, đôi khi bạn cần lấy ngẫu nhiên một dữ liệu (số/ký tự) để thử nghiệm cho công việc của mình. Lúc đó bạn sẽ cần sử dụng đến hàm RAND hoặc hàm RANDBETWEEN. Không chỉ là trong công việc, hàm RAND còn giúp bạn thực hiện quay thưởng cho một trò chơi hay tìm ra con số may mắn của một đài xổ số yêu thích như xo so dong thap natutool chỉ với một bước đơn giản.

1/ Cách sử dụng hàm RAND trong Excel để random số

Hàm RAND được hiểu là RANDOM, có nghĩa là ngẫu nhiên, dùng để tạo ra một số ngẫu nhiên trong phạm vi từ số 0 tới số 1, tức là một số có phần thập phân nhưng lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1.

  • Cú pháp của hàm RAND: =RAND()

Hàm Random này không có tham số, bạn chỉ cần viết tên hàm sau đó viết dấu mở ngoặc đơn rồi đóng ngoặc đơn. Cú pháp rất đơn giản phải không nào? Hãy xem ví dụ về hàm RAND dưới đây:

  • Hàm RAND có đặc điểm:

Kết quả của hàm sẽ luôn tự động thay đổi mỗi khi file Excel nhận được yêu cầu tính toán. Khi file Excel của bạn thiết lập chế độ tính toán là Automatic thì chỉ cần bạn nhập dữ liệu vào 1 ô khác là kết quả hàm RAND sẽ tự thay đổi mà không hề tác động vào ô chứa hàm RAND.

Giá trị của hàm nằm trong khoảng lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1.

Số ngẫu nhiên luôn là số lẻ (kết thúc với số cuối cùng là số lẻ).

  • Một số ứng dụng của hàm RAND:

Muốn lấy random số lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn n, dùng công thức: =RAND() * n

Muốn lấy random số trong bảng chữ cái tiếng Anh. Biết bảng chữ cái tiếng Anh có 26 chữ cái nên đầu tiên các bạn cần lấy một số nguyên ngẫu nhiên giữa 1 và 26 với công thức: =INT(RAND() * 26 + 1)

Muốn trả về một chữ cái nằm trong bảng chữ cái Alphabet. Được biết, theo bảng mã ANSI, những ký tự viết hoa (A tới Z) nằm từ mã ANSI 65 đến mã ANSI 90. Dùng hàm CHAR với công thức: =CHAR(INT(RAND() * 26 + 1) + 64)

2/ Ví dụ hàm Random

Ví dụ 1: Sử dụng hàm RAND() thực hiện các yêu cầu sau:

– Lấy một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 tới 1.

– Lấy một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 tới 99

– Lấy một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 88 tới 188

Cách làm:

– Lấy một số ngẫu nhiên sử dụng cú pháp =RAND()

– Lấy một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 tới 90: =RAND()*99

Cách này được nhiều người áp dụng để tìm ra con số may mắn khi tham gia xsmn thu 2.

– Lấy một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 88 tới 188: =RAND()*(188-88)+88

Ví dụ 2: Sử dụng hàm RAND() lấy một số ngẫu nhiên có n chữ số.

Để lấy một số ngẫu nhiên bằng cách sử dụng hàm RAND() thực hiện như sau:

– Thứ nhất sử dụng công thức lấy số ngẫu nhiên trong một khoảng và sử dụng hàm Int() để lấy phần nguyên của số ngẫu nhiên đó.

– Thứ hai để cố định số chữ số của số ngẫu nhiên cần lấy ta đặt n = 10(x-1) và m = 10x với x chính là số chữ số của số ngẫu nhiên cần lấy. Ví dụ lấy một số ngẫu nhiên có 4 chữ số dùng công thức: =INT(RAND()*(10000-1000)+1000)

Như vậy áp dụng công thức trên ta có bảng dữ liệu cần lấy số ngẫu nhiên có x chữ số:

Ví dụ 3: Sử dụng hàm RAND() lấy một ký tự bất kì trong bảng chữ cái

– Như đã biết bảng chữ cái có 26 chữ cái => sử dụng hàm RAND() lấy một số nguyên bất kì trong khoảng từ 0 tới 26 => sử dụng công thức: =INT(RAND()+26+1

– Trong bảng mã ANSI các chữ cái viết hoa nằm từ mã 65 đến 90 => để lấy các chữ cái in thường sử dụng công thức: =CHAR(INT(RAND()*26+1)+64)

– Với chữ cái in thường trong bảng mã ANSI nằm từ mã 97 đến 122 => để lấy các chữ cái in thường sử dụng công thức: =CHAR(INT(RAND()*26+1)+96)

Trên đây là mô tả và cách sử dụng hàm Rand() lấy giá trị ngẫu nhiên trong Excel hy vọng giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *