Download nVidia Graphics Driver Full

author
1 minute, 4 seconds Read

Download nVidia Graphics Driver Full-natutool

nVidia Graphics Driver Full natutool là phần mềm vô cùng cần thiết hỗ trợ cài đặt driver tự động trong tít tắt bao gồm cài đặt độ phân giải màn hình, số màu sắc hiển thị.

Thông tin về tập tin nVidia Graphics Driver – Driver card màn hình:

+ Tên Tập Tin: nvidia-graphics-driver_38165-32bit.exe & nvidia-graphics-driver_38165-64bit.exe.
+ Định Dạng: .exe.
+ Kích Thước: Đối với phiên bản dành cho hệ điều hành 32 bit là 327MB, 64 bit là 377MB.
+ Phiên bản: nVidia Graphics Driver 384.94 (64bit) – 03/08/2017 | nVidia Graphics Driver 384.94 (32bit) – 26/07/2017.
+ Ngày Đăng Bài Viết: 22/04/2018.
+ Nguồn liên kết tải về: Cài đặt driver card màn hình tự động.
Lưu ý: chọn các ô ở hình ảnh koanh màu đỏ bên trên giống với cấu hình máy tình của bạn rồi bấn chữ “search” ở bên phải rồi tiếp theo là nhấn “download” để tải về.

Tải Về nVidia Graphics Driver

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *