Tui Học IT

Download Windows 7 SP1 Mới Nhất 6.1.7601.24214 Trực Tiếp Từ Microsoft

author
1 minute, 6 seconds Read

Download Windows 7 SP1 Mới Nhất 6.1.7601.24214 Trực Tiếp Từ Microsoft-natutool

Tin hot cho chúng ta là Microsoft đã phát hành bản Windows 7 SP1 mới nhất với số hiệu 6.1.7601.24214 với tên gọi Win 7 SP1 LDR Escrow. Bộ cài đặt này được tích hợp các bản cập nhật vá lỗi đến 8/2018.

Tui Học IT

Thông tin về Windows 7 SP1 mới nhất Build 24214

 

Download Windows 7 SP1 LDR Escrow 7601.24214 nguyên gốc từ Microsoft

LDR (Limited Distribution Release): Gói cập nhật phát hành giới hạn.

Escrow: Các bản dựng trở thành các mốc quan trọng (thường là RC hoặc RTM), vì chúng không có bất kỳ lỗi nghiêm trọng nào.

Như vậy, bản win 7 sp1 cập nhật 8/2018 từ Microsoft này mặc dù chưa phải là bản cuối cùng (nếu có) vẫn là bản đáng tin cậy.

Link Download từ trang chủ Microsoft

Windows 7 Ultimate 64 bit

Windows 7 Ultimate 32 bit

Windows 7 Pro 64 bit

Windows 7 Pro 32 bit

Windows 7 Home 64 bit

Windows 7 Home 32 bit

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *