Cài đặt mật khẩu cho những tệp file và folder

Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho file, folder nhanh và đơn giản

author
13 minutes, 25 seconds Read

Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho file, folder nhanh và đơn giản– natutool 

Cách đặt mật khẩu cho file hoặc folder nhanh nhất. Cách xử lý nếu quên mật khẩu mở khóa file. Lưu ý quan trọng trước khi cài đặt mật khẩu cho file. 

Cài đặt mật khẩu cho những tệp file và folder là cách để bảo mật những thông tin quan trọng của bạn trên máy tính một cách tốt nhất, tránh việc bị truy cập trái phép và đánh cắp mất thông tin. Viptoolaz sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt mật khẩu cho file nhanh và đơn giản nhất, giúp bảo vệ an toàn thông tin của bạn ở bài viết dưới đây.

I. Lý do bạn nên đặt mật khẩu cho File

Nếu bạn đang sử dụng máy tính chung với nhiều người thì đôi khi sẽ có những lỗi xảy ra như xoá nhầm file, thư mục hoặc chỉnh sửa nhầm những file quan trọng. Bên cạnh đó bạn cũng nên bảo mật những thông tin có tính chất và nội dung nhạy cảm.

Ngoài ra, để tránh bị người lạ truy cập trái phép và đánh cắp thông tin quan trọng trong máy tính cá nhân bạn nên cài đặt mật khẩu cho file, folder để bảo vệ dữ liệu của mình.

II. Cài đặt mật khẩu qua tính năng sẵn có của Windows

Cách cài đặt này chỉ sử dụng cho những máy tính có nhiều tài khoản người dùng (User Account). Nếu bạn mã hoá dữ liệu tài khoản của mình thì các tài khoản khác sẽ không xem được dữ liệu của bạn trừ khi họ biết mật khẩu. Các bước cài đặt như sau:

– Bước 1: Nhấn chuột phải vào File hoặc Folder bạn cần tạo mật khẩu. Chọn Properties.

Nhấp chuột phải vào File muốn đặt mật khẩu và chọn “Properties”.

– Bước 2: Ở mục General, nhấn vào nút Advanced

Ở mục General, nhấn vào nút Advanced

Ở mục “General”, nhấn chọn “Advanced”

– Bước 3: Đánh tích chọn Encrypt contents to secure data. Nhấn OK để hoàn tất.

chọn Encrypt contents to secure data. Nhấn OK để hoàn tất

Tick chọn mục “Encrypt contents to secure data” và nhấn “OK” để hoàn tất.

III. Cài đặt mật khẩu bằng cách sử dụng phần mềm WinRAR

– Bước 1: Nhấn chuột phải vào File hoặc Folder cần đặt mật khẩu. Chọn Add to archive…

Cài đặt mật khẩu bằng cách sử dụng phần mềm WinRAR bước 1

Chọn file muốn đặt mật khẩu, nhấn mục “Add to archive…”

– Bước 2: Tại tab General, chọn mục Set Password…

Tại tab General, chọn mục Set Password

Ở mục “General”, nhấn chọn “Set password…”

– Bước 3: Nhập mật khẩu của bạn vào ô Enter password và nhập lại mật khẩu vào ô Reenter password for verification. Sau đó, đánh tick vào Encrypt file name. Nhấn OK.

Nhập mật khẩu của bạn vào ô Enter password và nhập lại mật khẩu vào ô Reenter password for verification. Sau đó, đánh tick vào Encrypt file name. Nhấn OK

Nhập mật khẩu của bạn, ấn tick chọn “Encrypt file names”. Sau đó nhấn “OK”.

– Bước 4: Nhấn chuột chọn OK để hoàn tất quá trình cài đặt.

chọn OK

Nhấn chọn “OK” lần nữa để hoàn tất cài đặt mật khẩu

IV. Cài đặt mật khẩu cho File, Folder trong Window bằng mã lệnh 

1. Cách cài đặt mật khẩu bằng mã lệnh trong Window

– Bước 1: Chọn thư mục bạn muốn đặt mật khẩu. Nhấn chọn New. Chọn Text Document.

Cài đặt mật khẩu cho File, Folder trong Window bằng mã lệnh bước 1

Chọn thư mục muốn đặt mật khẩu, nhấp chuột phải chọn “New”, chọn tiếp “Text Document”.

– Bước 2: Copy và dán đoạn code dưới đây vào trong cửa sổ mới:

cls

@ECHO OFF

title Folder Private

if EXIST “HTG Locker” goto UNLOCK

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)

set/p “cho=>”

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Private “HTG Locker”

attrib +h +s “HTG Locker”

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to unlock folder

set/p “pass=>”

if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL

attrib -h -s “HTG Locker”

ren “HTG Locker” Private

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Private

echo Private created successfully

goto End

:End

Cài đặt mật khẩu cho File, Folder trong Window bằng mã lệnh bước 2

Copy và dán đoạn code vào

– Bước 3: Ở trong đoạn code trên, bạn thay thế PASSWORD_GOES_HERE bằng mật khẩu của bạn muốn đặt.

VD: Password là 123 (như ảnh)

Cài đặt mật khẩu cho File, Folder trong Window bằng mã lệnh bước 3

Thay thế “PASSWORD_GOES_HERE” bằng mật khẩu của bạn

– Bước 4: Vào File. Nhấn chọn Save As.

Vào File. Nhấn chọn Save As

Nhấn “File” chọn “Save As…”

​​Ở trong tab Save as type, bạn đặt tên là locker.bat. Chọn type All Files. Nhấn Save để lưu lại.

Save as type, bạn đặt tên là locker.bat. Chọn type All Files. Nhấn Save để lưu lại

Đặt tên trong tab “Save as type” là “locker.bat”. Sau đó nhấn “Save”

Sau khi làm xong, bạn có thể xóa File text đi.

Sau khi làm xong, bạn có thể xóa File text đi

Sau đó bạn có thể nhấn “Delete” để xoá File text

– Bước 5: Nhấn chuột vào file locker để mở ra. Sau đó, sẽ xuất hiện một thư mục mới có tên Private. Đây là nơi lưu trữ tất cả những file mà bạn muốn bảo mật.

Nhấn chuột vào file locker để mở ra. Sau đó, sẽ xuất hiện một thư mục mới có tên Private

Nhấn chuột vào file locker, trong file sẽ có mục “Private” nơi lưu giữ tất cả file bạn muốn bảo mật.

– Bước 6: Sau khi sao chép dữ liệu qua mục Private xong, bạn nhấn chuột vào tập tin locker. Nó sẽ xuất hiện hộp thoại và bạn nhập Y và nhấn Enter.

Sau khi sao chép dữ liệu qua mục Private xong, bạn nhấn chuột vào tập tin locker. Nó sẽ xuất hiện hộp thoại và bạn nhập Y và nhấn Enter.

Sao chép tệp tin cần bảo mật qua “Private” xong, bạn mở tập tin “locker” ra, nó sẽ xuất hiện hộp thoại bạn nhập “Y” sau đó nhấn Enter

Sau khi thực hiện xong các bước trên, thư mục Private sẽ được bảo vệ và dữ liệu của bạn đã an toàn.

Sau khi thực hiện xong thì “Private” sẽ biến mất, dữ liệu đã được bảo mật

Sau khi thực hiện xong thì “Private” sẽ biến mất, dữ liệu đã được bảo mật

– Bước 7: Muốn hiện lại hộp thoại Private, bạn chỉ cần nhấn đúp vào file locker. Nhập lại mật khẩu của bạn. Nhận Enter.

Muốn hiện lại hộp thoại “Private”, bạn nhấp đúp file “locker” sau đó nhập mật khẩu và nhấn “Enter”

Muốn hiện lại hộp thoại “Private”, bạn nhấp đúp file “locker” sau đó nhập mật khẩu và nhấn “Enter”

2. Cách xem lại File, Folder đã được cài đặt mật khẩu

– Bước 1: Ở File hoặc Folder bạn muốn thay đổi mật khẩu. Nhấn View và chọn Options

Cách xem lại File, Folder đã được cài đặt mật khẩu bước 1

Mở file muốn thay đổi mật khẩu, nhấn “View” và chọn “Options”

– Bước 2: Trong tabView bạn chọn Show hidden files, folders, and drives. Sau đó bỏ dấu tích ở mục Hide protected operating system files. Nhấn OK.

Bỏ tích ở mục “Hide protected operating system files” sau đó nhấn “OK”

Bỏ tích ở mục “Hide protected operating system files” sau đó nhấn “OK”

Sau khi thực hiện những thao tác trên, File hoặc Folder của bạn sẽ xuất hiện.

File hoặc Folder sẽ hiện lại sau khi thực hiện thao tác

File hoặc Folder sẽ hiện lại sau khi thực hiện thao tác

VI. Cài đặt cho người dùng sử dụng phần mềm Windows XP Home

Hiển thị tùy chọn Encrypt trong menu ngữ cảnh bằng cách sử dụng phiên bản mới nhất từ TweakUI. Bạn hãy làm theo các bước sau:

– Bước 1: Mở thư mục TweakUI. Trong cửa sổ của TweakUI, bạn nhấn chọn Explorer

Cài đặt cho người dùng sử dụng phần mềm Windows XP Home bước 1

– Bước 2: Ở phía bên phải cửa sổ, dưới Settings, định vị Hiển thị Encrypt trên menu ngữ cảnh. Nhấn chọn tập tin hoặc thư mục bạn muốn đặt mật khẩu.

dưới Settings, định vị Hiển thị Encrypt trên menu ngữ cảnh

– Bước 3: Nhấn chuột phải vào tệp hoặc thư mục. Chọn Properties. Nhấn vào Sharing tab.

Nhấn chuột phải vào tệp hoặc thư mục. Chọn Properties. Nhấn vào Sharing

– Bước 7: Nhấp hộp Make this folder private

– Bước 8: Nhấn vào Apply. Chọn OK để hoàn tất.

Thư mục riêng tư sẽ được tô màu xám. Để cài đặt mật khẩu trên phiên bản Microsoft Windows XP Home, bạn cần lưu ý:

  • Ổ cứng phải được đặt định dạng ở dạng NTFS, không phải là Hệ thống tệp FAT32.

  • Thư mục bạn muốn mã hoá là thư mục cá nhân của bạn.VD: Nếu tên của bạn là Evan, bạn phải mã hóa thư mục sau hoặc thư mục trong đó: C: Documents and Settings Evan

  • Bạn không thể mã hoá được bất kỳ thư mục nào ở bên ngoài thư mục này.

VII. Cách xử lý nếu quên mật khẩu mở khóa File

Chỉ cần chỉnh sửa và đặt lại mật khẩu với cho File hoặc Folder nếu bạn vô tình quên mất mật khẩu. Cách cài đặt lại như sau:

– Bước 1: Click chuột phải vào tệp tin locker và chọn Edit

Cách xử lý nếu quên mật khẩu mở khóa File bước 1

Nhấn chuột phải vào tệp “locker” sau đó chọn “Edit”

– Bước 2: Hộp thoại Text sẽ xuất hiện. Xóa mật khẩu cũ và cài đặt lại mật khẩu mới

Hộp thoại Text sẽ xuất hiện. Xóa mật khẩu cũ và cài đặt lại mật khẩu mới

Hộp thoại xuất hiện, xóa mật khẩu cũ và nhập lại mật khẩu mới

– Bước 3: Save lại bằng cách vào File. Nhấn chọn Save As. Trong tab Save as type bạn đặt tên là locker.bat và chọn All Files. Nhấn Save để hoàn tất.

Mở File và chọn “Save As”. Ở mục “Save as type” bạn đổi tên thành “locker.bat” rồi đổi thành “All Files”. Sau đó nhấn “Save” để lưu lại.

Mở File và chọn “Save As”. Ở mục “Save as type” bạn đổi tên thành “locker.bat” rồi đổi thành “All Files”. Sau đó nhấn “Save” để lưu lại.

VIII. Những giải pháp khác để bảo mật tệp và thư mục trong Windows

  • Với những File và Folder ít sử dụng: chuyển nội dung này vào một file lưu trữ chung và nén chúng lại. Sau đó bạn chỉ cần đặt một mật khẩu cho file lưu trữ.

  • Windows XP và Window ME thường có các công cụ nén đi kèm để bảo vệ với tính năng đặt mật khẩu.

  • Với Windows 7 và Windows Vista: Bảo vệ mật khẩu cho file nén cho 2 phần mềm này thường phải cần tới bên thứ 3.

  • Với những File hoặc Folder thường xuyên sử dụng: để bảo vệ mật khẩu cho dữ liệu thường xuyên truy cập tốt nhất đó là bạn nên cài đặt chương trình của bên thứ 3. Phần mềm miễn phí bạn có thể sử dụng: 7-Zip, AxCrypt,… Hoặc phần mềm có tính phí như: Folder Guard, Protected Folder,…

Những giải pháp khác để bảo mật tệp và thư mục trong Windows

XI. Lưu ý khi mã hoá và cài đặt mật khẩu cho File

  • Với những cách bảo mật thủ công thì chỉ giúp bảo vệ một phần chứ không thể bảo vệ chắc chắn 100% do bạn có thể tìm được dễ dàng hướng dẫn bỏ mã hoá, mật khẩu File. Nếu File hoặc Folder nào rất quan trọng hoặc nhạy cảm thì bạn nên cân nhắc sử dụng các phần mềm thương mại để được bảo mật tốt hơn.

  • Hãy luôn sao lưu những dữ liệu quan trọng dù bạn đã đặt mật khẩu bảo vệ hay chưa, các file dù được bảo vệ bằng mật khẩu nhưng chúng vẫn có thể xóa được.

  • Cần phải ghi nhớ mật khẩu,bạn hãy note mật khẩu lại sau khi đặt mật khẩu để đảm bảo rằng bạn sẽ không quên mật khẩu để truy cập vào File của mình lần tiếp theo. Tránh trường hợp phải tìm cách tìm đặt lại mật khẩu gây mất thời gian.

Cài đặt mật khẩu cho File và Folder không chỉ giúp lưu trữ dữ liệu mà còn giúp tránh bị người lạ đánh cắp thông tin quan trọng. Hy vọng qua những chia sẻ trên của Viptoolaz, bạn đã có thể tự mình cài đặt mật khẩu cho File và Folder của mình một cách nhanh và đơn giản nhất để bảo mật thông tin của mình.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *