Giá xe Ford Focus tháng 7/2021

Giá xe Ford Focus tháng 7/2021-natutool Sau đây là bài viết cập nhật bảng giá xe Ford Focus 2021  natutool cùng các thông tin khuyến mãi, hình ảnh và thông số kỹ thuật của các phiên bản cụ thể : Ford Focus Titanium 4 cửa 1.5L-6AT, Sport+ 5 cửa 1.5L-6AT, Trend 4 cửa (mới) 1.5L-6AT […]

Giá xe Ford Focus tháng 7/2021

Giá xe Ford Focus tháng 7/2021-natutool Sau đây là bài viết cập nhật bảng giá xe Ford Focus 2021  cùng các thông tin khuyến mãi, hình ảnh và thông số kỹ thuật của các phiên bản cụ thể : Ford Focus natutool Titanium 4 cửa 1.5L-6AT, Sport+ 5 cửa 1.5L-6AT, Trend 4 cửa (mới) 1.5L-6AT […]