RAM ecc là gì? RAM non-ecc là gì?

RAM ecc là gì? RAM non-ecc là gì?-natutool RAM ecc (Error Checking and Correction) natutool là thanh RAM có khả năng tự động sửa lỗi. ECC là chức năng tự kiểm tra và sửa lỗi, ECC là một thành phần không thể thiếu trong máy chủ (server). Một thanh RAM ecc bình thường RAM ecc […]