IObit Unlocker h1

Tải về IObit Unlocker

author
1 minute, 29 seconds Read

Tải về IObit Unlocker-natutool

Tải về IObit Unlocker

Link download không quảng cáo: IObit Unlocker Google Drive

Link download MediaFire.com: IObit Unlocker MediaFire

[table id=3 /]

Bài hướng dẫn sử dụng IObit Unlocker

Cách đổi tên, di chuyển hoặc xóa file folder bị khóa

Chức năng và cách dùng IObit Unlocker

IObit Unlocker là một chương trình mở khóa tệp tin, thư mục miễn phí. IObit Unlocker cho phép bạn xóa, đổi tên hoặc di chuyển các tệp tin cứng đầu. Khi bạn cố gắng loại bỏ hoặc di chuyển những tập tin, thư mục cứng đầu, Windows sẽ hiển thị một thông báo không cho phép bạn thực hiện các thay đổi đó.

IObit Unlocker cho phép bạn tìm những file, folder đang bị khóa và mở khóa chúng. Bạn có thể mở khóa các tập tin, thư mục bằng 2 cách. Bạn có thể nhấp chuột phải vào file cứng đầu đó và chọn IObit Unlocker. Hoặc mở IObit Unlocker lên trước và kéo file cứng đầu vào IObit Unlocker. Khi các tệp tin, thực mục được thêm vào IObit Unlocker bạn có thể mở khóa chúng để đổi tên, di chuyển hoặc xóa chúng.

Một số hình ảnh giao diện IObit Unlocker

IObit Unlocker h2

IObit Unlocker h3

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *