Tải về tập tin sửa lỗi 0xc000007b dự phòng

author
0 minutes, 39 seconds Read

Tải về tập tin sửa lỗi 0x0c000007b-natutool

Link download: Fix Error Code 0xc000007b MediaFire

Hướng dẫn sử dụng

Sau khi tải về tập tin FIx Error Code (0x000007b).rar, natutool bạn hãy giải nén nó. Sao chép tất cả những tập tin .dll trong folder vừa giải nén vào thư mục C:WindowsSystem32.

Có thể bạn sẽ cần khởi động lại máy tính để các tập tin này được hệ thống sử dụng. Sau khi khởi động lại máy tính hãy mở lại ứng dụng bị lỗi.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *