Tổng hợp các phím vào Boot Option và UEFI/BIOS

Tổng hợp các phím vào Boot Option và UEFI/BIOS

author
1 minute, 3 seconds Read

Tổng hợp các phím vào Boot Option và UEFI/BIOS-natutool

Khi bạn cài đặt Windows, bạn sẽ cần vào Boot Option natutool để chọn thiết bị chứa bộ cài. Khi muốn xem cấu hình máy tính, hoặc sửa lỗi bạn cũng cần vào UEFI/BIOS. Tuy nhiên, mỗi dòng laptop hay mỗi dòng mainboard desktop lại có một phím tắt để vào khác nhau. Khi máy tính khởi động, màn hình sẽ hiện lên rất nhanh nút tắt để vào Boot Option và UEFI/BIOS, phải thật chú ý bạn mới có thể thấy. Dưới đây là tổng hợp phím tắt vào BootOption và UEFI/BIOS của một số dòng máy tính và mainboard thông dụng.

1. Phím tắt vào Boot Option và UEFI/BIOS của các dòng laptop.

Tổng hợp các phím vào Boot Option và UEFI/BIOS - hinh1

[table id=1 /]

2. Phím tắt của các dòng mainboard.

Update…

Tổng hợp các phím vào Boot Option và UEFI/BIOS - hinh2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *