download uninstall pro full crack

Total Uninstall Pro 7.0 x64 Full Crack

author
8 minutes, 25 seconds Read

Total Uninstall Pro 7.0 x64 Full Crack-natutool

Download Total Uninstall Pro natutool 7.0 x64 Full Crack công cụ gỡ bỏ cài đặt tất cả các ứng dụng, phần mềm đã cài đặt vào máy tính hoạt động nhanh gọn.

Bằng cách cài đặt một chương trình mới, mô-đun Chương trình được giám sát có thể hỗ trợ theo dõi mọi sửa đổi hệ thống. Ngoài ra, nó cho phép bạn thực hiện Total Uninstall 7.3.1.641 2022 Crack độc lập với trình gỡ cài đặt tích hợp, có thể để lại các tệp hoặc sửa đổi.

Total Uninstall

Sau đó, chương trình sẽ lưu các sửa đổi này và nếu bạn chọn xóa chương trình, chương trình sẽ có thể khôi phục trạng thái ban đầu của điều kiện. Điều này tương tự như ứng dụng rollback của Windows, ứng dụng này tạo ra các điểm rollback nhưng sử dụng nhiều dung lượng trên ổ cứng của bạn. Mặc dù sẽ mất một lúc để quét và đánh giá trạng thái hệ thống của bạn, nhưng công cụ này sẽ làm điều đó khi bạn cần.

Download Total Uninstall Full Crack

Total Uninstall 7.3.1.641 Mac + Windows tự động chụp ảnh chụp nhanh máy tính của bạn trước khi yêu cầu ảnh thứ hai sau khi thiết lập. Hai ảnh chụp nhanh này sẽ được so sánh và mọi điểm khác biệt sẽ được hiển thị cùng với mọi giá trị và tệp đã được thêm, xóa hoặc thay đổi. Nếu bạn gỡ cài đặt phần mềm, các thay đổi sẽ vẫn ở đó vì nó đã lưu chúng.

Uninstall Pro

Trình dọn dẹp cung cấp cho bạn khả năng xóa các tệp, thư mục và khóa đăng ký vô nghĩa có thể làm chậm mọi thứ. Chỉ cần chọn ứng dụng bạn muốn xóa khỏi danh sách, chương trình sẽ được kiểm tra và hiển thị ở dạng xem dạng cây của tất cả các tệp, thư mục, mục đăng ký và giá trị được tìm thấy cho ứng dụng đó. Do đó, bạn có thể xem lại thông tin nhanh chóng và loại bỏ mọi thông tin không liên quan khỏi thông tin được phát hiện.

total uninstall

Các tính năng chính:

 • đánh giá chính xác các cài đặt hiện tại và tạo ra một dấu vết sửa đổi thiết lập
 • Theo dõi các cấu hình mới trong tệp và hệ thống đăng ký.
 • Các chương trình đã được theo dõi triệt để và Total Uninstall 7.3.1.641
 • Một danh sách các kế hoạch được thực hiện và tuân theo ngay lập tức, cùng với biểu tượng đi kèm
 • Tổ chức trong các lớp được thiết lập hoặc giám sát
 • Xuất bản ghi chương trình được định cấu hình hoặc được giám sát thành tệp
 • Xuất sang tệp hoặc xuất bản các thay đổi đã được tìm thấy
 • nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy chương trình để xóa bằng tìm kiếm từ khóa
 • Tóm tắt và chi tiết chuyên sâu cho từng chương trình được cài đặt hoặc theo dõi
 • quan điểm về những thay đổi được tìm thấy có thể thích ứng.

Có gì mới:

 • Bạn nên làm theo (các) trình gỡ cài đặt tích hợp trong quá trình thiết lập.
 • Bài phát biểu bằng tiếng Việt hoàn toàn mới.
 • Nó hiển thị nhật ký gỡ cài đặt kỹ lưỡng.
 • tìm kiếm mạnh mẽ trong các thay đổi được tìm thấy.
 • Xuất cài đặt cho các chương trình đã cài đặt hoặc được giám sát sang tài liệu.
 • Xuất để in hoặc sửa đổi tập tin được phát hiện.
 • Thực hiện tìm kiếm trong Khám phá Sửa đổi và chuyển chương trình từ máy tính này sang máy tính khác.
 • giấy phép xuất khẩu Cài đặt hoặc thay đổi cài đặt
 • Không cần phải khởi động lại, hiển thị và sử dụng các hành động đổi tên tệp đang chờ xử lý.
 • Có bao nhiêu sửa đổi đã được chú ý?
 • Total Remove 7.3.1.641 Kích thước của tệp tải xuống tương đương với các công cụ xóa ứng dụng khác. Bạn nên làm
 • theo (các) trình gỡ cài đặt tích hợp trong quá trình thiết lập.
 • Bài phát biểu bằng tiếng Việt hoàn toàn mới.
 • Nó hiển thị nhật ký gỡ cài đặt kỹ lưỡng.
 • tìm kiếm mạnh mẽ trong các thay đổi được tìm thấy.
 • Xuất cài đặt cho các chương trình đã cài đặt hoặc được giám sát sang tài liệu.
 • Bạn nên làm theo hướng dẫn thiết lập cho (các) trình gỡ cài đặt tích hợp sẵn.
 • nói tiếng Việt hoàn toàn mới.
 • Nhật ký gỡ cài đặt toàn diện được hiển thị.
 • tìm kiếm mạnh mẽ cho những thay đổi được phát hiện.
 • Xuất cài đặt ứng dụng đã được cài đặt hoặc đang được xem thành tài liệu.
 • Xuất để in hoặc các tệp đã tìm thấy các thay đổi.
 • Tìm kiếm Tìm hiểu cách sửa đổi mọi thứ và di chuyển chương trình giữa các máy tính.
 • xuất giấy phép cài đặt hoặc sửa đổi cài đặt
 • Hiển thị và sử dụng bất kỳ thao tác đổi tên tập tin nổi bật nào mà không cần phải khởi động lại.
 • Bạn đã nhận thấy bao nhiêu thay đổi?
 • Đã xóa toàn bộ: 7.3.1.641 Kích thước của tệp tải xuống tương đương với kích thước của các thao tác xóa ứng dụng
 • khác. Bạn nên làm theo hướng dẫn thiết lập cho (các) trình gỡ cài đặt tích hợp sẵn.
 • nói tiếng Việt hoàn toàn mới.
 • Nhật ký gỡ cài đặt toàn diện được hiển thị.
 • tìm kiếm mạnh mẽ cho những thay đổi được phát hiện.

Thông tin về tập tin phần mềm Total Uninstall Pro 7.0.0.600 x64 Full Crack – Gỡ bỏ ứng dụng:

+ Tên Tập Tin: [FullCrack.vn]Total_Uninstall_Pro_7.0.0.600.x64_Full_Crack.
+ Định Dạng: .rar.
+ Kích Thước: Đối với phiên bản dành cho hệ điều hành 64 bit là 45.84 MB.
+ Phiên bản: v7.0.0.600.x64 (Bản chuẩn cuối) – 02/01/2021.
+ Ngày Đăng Bài Viết: 19/03/2019.
+ Nguồn liên kết tải về: Mshare – Fshare nơi để các bạn tải về tập tin tại FullCrack.vn.

Hướng dẫn crack phần mềm gỡ bỏ ứng dụng:

Các bạn mở tập tin “Hướng dẫn cài đặt và Crack Total Uninstall Pro.mp4” trong file tải về để xem hướng dẫn chi tiết nhất nha.

1. Giải nén và cài đặt phần mềm.
2. Thoát sau khi cài đặt xong.
3. Sao chép các File trong Patched vào thư mục cài đặt phần mềm.
4. Chạy File Patched với quyền “Run as admin” và nhấp Patch.
5. Hoàn thành.

Link tốc độ cao:

Download Now:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *