world clocks (2)

Xem giờ mọi nơi trên thế giới với World Clocks

author
1 minute, 48 seconds Read

Một tiện ích mở rộng Chrome có vẻ đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích là World Clocks natutool (Đồng hồ thế giới). Nếu bạn cần liên hệ cho khách hàng trên toàn thế giới, bạn có thể cần xem thời gian cho họ thông qua tiện ích Chrome World Clocks.

Xem giờ mọi nơi trên thế giới với World Clocks

Tải tiện ích Chrome World Clocks: https://chrome.google.com/webstore/detail/world-clocks/innfmeekncjandlanpgdmmogkcimekgo/

Với chỉ một lần nhấp nút thanh công cụ và trang World Clocks sẽ mở ra. Bạn có thể tìm tên thành phố, quốc gia mà bạn cần xem. World Clocks sẽ hiển thị cho bạn biết ở nơi đó hiện tại đang là mấy giờ.

Thay đổi tùy chọn hiển thị trên World Clocks

Mặc định World Clocks sẽ hiển thị giờ ở 4 địa điểm khác nhau: vị trí của bạn, London, Tokyo và San Jose. Nhưng bạn có thể click vào Edit và chỉnh sửa hiện thị giờ ở nhiều vị trí hơn, hoặc thay đổi địa điểm hiển thị.

Bạn cũng có thể thay đổi giao diện của đồng hồ ở phần Skin. Thay đổi kích thước đồng hồ ở phần Size và kích thước chữ hiển thị ở phần Font.

Wolrd Clocks là một tiện ích mở rộng rất đơn giản, nhưng nếu bạn làm kinh doanh với những người khác trên toàn thế giới, thì nó là một công cụ hữu ích để thêm vào trình duyệt của bạn.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *