android tips

Xóa dữ liệu trò chơi và ứng dụng trên Smartphone Android

author
1 minute, 29 seconds Read

Xóa dữ liệu trò chơi và ứng dụng trên Smartphone Android– natutool 

Mỗi lần bạn chơi một trò chơi trên smartphone android, các dữ liệu về cài đặt, điểm số và hồ sơ người dùng sẽ được lưu lại. Nếu bạn muốn đưa trò chơi đó về trạng thái như mới mà không cần cài đặt lại, bạn chỉ cần xóa dữ liệu đã lưu đó.

Cách xóa dữ liệu của trò chơi và ứng dụng trên Android

Việc xóa các dữ liệu về các cài đặt và hồ sơ người dùng của ứng dụng cũng giống như trò chơi. Các bước như sau:

Bạn truy cập vào phần Cài đặt.

Tìm Cài đặt ứng dụng.

Ở đây sẽ có danh sách tất cả ứng dụng đã được cài trên điện thoại của bạn. Tìm tới trò chơi hoặc ứng dụng bạn muốn xóa dữ liệu.

Trong màn hình Thông tin ứng dụng, tiếp tục chọn Bộ nhớ, sau đó XÓA DỮ LIỆU . Nhấn vào đó và trò chơi sẽ được đưa về như lúc mới cài đặt.

Với thiết bị sử dụng giao diện tiếng Anh:

Settings > Apps > Chọn game, ứng dụng > Storage > CLEAR DATA

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *