Batch Watermark Creator 7.0.3 Full Crack

Batch Watermark Creator 7.0.3 Full Crack

author
1 minute, 21 seconds Read

Batch Watermark Creator 7.0.3 Full Crack-natutool

Batch Watermark Creator 7.0.3 natutool Full Crack là phần mềm giúp các bạn dáng dấu bản quyền hình ảnh hoặc chèn logo vào hàng loạt hình ảnh nhanh chống.

Thông tin về tập tin phần mềm Batch Watermark Creator 7.0.3 Full Crack – Đóng dấu ảnh:

+ Tên Tập Tin: [FullCrack.vn]Batch_Watermark_Creator_7.0.3_Full_Crack.
+ Định Dạng: .rar.
+ Kích Thước: Đối với phiên bản dành cho hệ điều hành 32 bit, 64 bit là 7.61 MB.
+ Phiên bản: v7.0.3 (Bản chuẩn cuối) – 13/07/2016.
+ Ngày Đăng Bài Viết: 04/12/2018.
+ Nguồn liên kết tải về: Mshare – Fshare chia sẽ tập tin tải về phần mềm hay.

Hướng dẫn crack phần mềm phần mềm hỗ đóng dấu ảnh:
1) Cài đặt và thoát phần mềm nếu đang chạy.
2) Vào thư mục Cờ rắc. Copy file Cờ rắc vào thư mục cài đặt phần mềm. Mặc định là:
C:Program Files (x86)Batch Watermark Creator
3) Chạy file Cờ rắc với quyền “Run As Administrator” và nhấn vào nút “Cờ rắc”.
4) Hoàn thành!

Link tốc độ cao:

Tải Về Batch Watermark Creator 7.0.3 Full Crack

Password : fullcrack.vn

Link dự phòng: One Drive | Fshare.vn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *