Cách kiểm tra địa chỉ IP và địa chỉ MAC trên điện thoại Android

author
1 minute, 48 seconds Read

Cách kiểm tra địa chỉ IP và địa chỉ MAC trên điện thoại Android– natutool 

Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách xem địa chỉ IP và địa chỉ MAC trên smartphone android.

Địa chỉ IP là gì? Địa chỉ MAC là gì?

Địa chỉ IP (Internet Protocol) là một địa chỉ của máy tính hoặc smartphone khi tham gia vào Internet để quá trình gửi nhận tập tin được chính xác. IP giống như địa chỉ nhà bạn, nó phải là chính xác và duy nhất để bạn có thể gửi nhận thư từ và bưu phẩm. Trong cùng một cấp mạng, địa chỉ IP là duy nhất.

Địa chỉ MAC (Media Access Control) được các nhà sản xuất gán cho các thiết bị mạng để kiểm soát. Mỗi địa chỉ là duy nhất cho 1 thiết bị.

Xem địa chỉ IP và địa chỉ MAC trên android

Truy cập Cài đặt.

 

Tìm tới phần Giới thiệu điện thoại hoặc Thông tin thiết bị. Nó thường ở dưới cùng trong menu Cài đặt.

 

Chọn Trạng thái. Giá trị của địa chỉ IPđịa chỉ MAC đều ở đây.

Nếu bạn sử dụng giao diện tiếng Anh, truy cập như sau:

Settings > About phone > Status

Thông tin về IP thường là IPv4 hoặc IPv6. Đây là địa chỉ trong cấp mạng LAN.

Thông tin địa chỉ MAC thường có 6 cặp số thập lục phân.

 

Trong phần trạng thái này bạn cũng có thể thấy các thông tin về tình trạng điện thoại, pin, mạng…

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *