Cách xuống dòng trong Excel 2016, 2013, 2010, 2007

Cách xuống dòng trong Excel 2016, 2013, 2010, 2007

author
3 minutes, 0 seconds Read

Cách xuống dòng trong Excel 2016, 2013, 2010, 2007-natutool

Trong quá trình nhập dữ liệu trên bảng tính Excel, bạn sẽ gặp một số trường hợp dữ liệu trong 1 ô quá dài và bị tràn sang ô khác hoặc bị hiển thị không đầy đủ trong ô. Làm thế nào để dữ liệu trong ô ngắt xuống dòng nhưng vẫn trong cùng một ô?

Trong Excel có các cách xuống dòng khác với khi bạn soạn thảo văn bản trong Word. Do đó để giải quyết cách xuống dòng trong Excel natutool, chúng tôi hướng dẫn các bạn các cách xuống dòng được sử dụng thường xuyên như:

1. Sử dụng Wrap Text – Dữ liệu tự động xuống dòng

Nội dung trong ô Excel bị tràn sang ô khác. Bạn có thể sử dụng Wrap Text để bao gói nội dung vừa nhập. Ngay lập tức nội dung trong ô Excel tự động xuống dòng và hiển thị chúng trong cùng một ô.

Cách thực hiện như sau:

  1. Nhấp chuột vào các ô có chứa nội dung bị tràn
  2. Trỏ chuột vào tab Home -> Wrap Text trong Alignment
Cách xuống dòng trong Excel bằng Wrap Text

Kết quả nội dung trong ô tự động xuống dòng và hiển thị phù hợp với độ rộng của dòng.

Kết quả xuống dòng bằng Wrap text
Kết quả khi xuống dòng bằng Wrap text

Lưu ý: Sử dụng Wrap Text, nội dung được hiển thị xuống dòng trong ô Excel sẽ thay đổi khi bạn tăng, giảm chiều rộng của ô.

Xem thêm: Chọn bộ tài liệu Excel

2. Sử dụng phím Alt + Enter – Ngắt nội dung để xuống dòng theo ý muốn

Để xuống dòng từng vị trí theo ý bạn muốn trong ô Excel, bạn cần làm như sau:

  1. Nhấp chuột vào vị trí cần ngắt dữ liệu xuống dòng
  2. Nhấn tổ hợp phím Alt + Enter trên bàn phím
Cách xuống dòng bằng phím Alt +Enter
Cách xuống dòng bằng phím Alt +Enter

Kết quả hiển thị khi sử dụng Alt + Enter để ngắt nội dung:

Kết quả thực hiện xuống dòng bằng phím Alt + Enter
Kết quả thực hiện xuống dòng bằng phím Alt + Enter

Nội dung sau đó được ngắt xuống dòng và các dòng trong ô Excel không bị thay đổi khi tăng giảm chiều rộng của ô. Cách xuống dòng bằng tổ hợp phím tắt Alt + Enter sẽ giữ nguyên dòng và bạn có thể xuống dòng bất ký vị trí nào mà bạn muốn.

Trên đây là 2 cách xuống dòng trong Excel nhanh nhất được sử dụng nhiều nhất trong quá trình làm việc với bảng tính Excel.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *