Download Microsoft SQL Server Enterprise 2012 Full

Download Microsoft SQL Server Enterprise 2012 Full

author
1 minute, 0 seconds Read

Download Microsoft SQL Server Enterprise 2012 Full-natutool

Microsoft SQL Server Enterprise 2012 Full Crack natutool à một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS – Relational Database Management System) hoạt động theo mô hình khách chủ (client – server) và được phát triển bởi Microsoft.

Thông tin về tập tin phần mềm Microsoft SQL Server Enterprise 2012 Full Crack:

+ Tên Tập Tin: [FullCrack.vn]SQL.Server.2012.Enterprise.Edition.with.Service.Pack.1.iso.
+ Định Dạng: .rar.
+ Kích Thước: Đối với phiên bản dành cho hệ điều hành 64 bit là 4.8 GB.
+ Phiên bản: v2008 (Bản chuẩn cuối) – 17/02/2016.
+ Ngày Đăng Bài Viết: 06/08/2018.
+ Nguồn liên kết tải về: Fshare – Tải dữ liệu trực tuyến miễn phí nhanh nếu có tài khoản vip.

Hướng dẫn cài đặt chi tiết bằng file .html trong file tải về nha!

Link tốc độ cao:

Tải Về SQL Server 2012 Enterprise X64

Password : fullcrack.vn

Link dự phòng: One Drive | Fshare.vn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *