Reg Organizer 8.15 Full Crack

Reg Organizer 8.15 Full Crack

author
1 minute, 24 seconds Read

Reg Organizer 8.15 Full Crack-natutool

Reg Organizer 8.15 natutool Full Crack là một chương trình tiện ích giúp các bạn chỉnh sửa nội dung trong tập tin registry (.reg) và đọc được nội dung trực tiếp từ Windows Explorer.

Thông tin về tập tin phần mềm Reg Organizer 8.15 Full Crack – Sửa chữa tối ưu windows:

+ Tên Tập Tin: [FullCrack.vn]Reg_Organizer_8.15_Full_Crack.
+ Định Dạng: .rar.
+ Kích Thước: Đối với phiên bản dành cho hệ điều hành 32 bit, 64 bit là 20.06 MB.
+ Phiên bản: v8.15 (Bản chuẩn cuối) – 20/05/2018.
+ Ngày Đăng Bài Viết: 26/11/2018.
+ Nguồn liên kết tải về: Mshare – Fshare Tải phần mềm nhanh chống tiện lợi cho bạn.

Hướng dẫn crack phần sửa chữa tối ưu windows:
1) Cài đặt và thoát phần mềm nếu đang chạy.
2) Vào thư mục Cờ rắc copy file Cờ rắc vào thư mục cài đặt phần mềm. Mặc định là:
C:Program Files (x86)Reg Organizer
3) Chạy file Cờ rắc với quyền “Run As Administrator” và nhấn vào nút “Cờ rắc”.
4) Hoàn thành! mở phần mềm sử dụng bình thường.

Link tốc độ cao:

Tải Về Reg Organizer 8.15 Full Crack

Password : fullcrack.vn

Link dự phòng: One Drive | Fshare.vn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *