tre-hen-bao-hiem-that-nghiep-image-1

Trễ Hẹn Bảo Hiểm Thất Nghiệp có được lấy tiền không

author
9 minutes, 3 seconds Read

Trễ Hẹn Bảo Hiểm Thất Nghiệp có được lấy tiền không-natutool


Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chế độ an sinh xã hội hỗ trợ chi phí cho người lao động trong thời gian thất nghiệp không có việc làm. Vậy trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động cần lưu ý những gì? Trường hợp trễ hẹn với bảo hiểm thất nghiệp có được nhận tiền bảo hiểm nữa không? Qua bài viết sau Luật Quang Huy sẽ giải đáp cho bạn đọc về vấn đề: Trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp.natutool

Cơ sở pháp lý:

Luật việc làm 2013

Trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp có được lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp không?

Trễn hẹn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp trừ trường hợp ngoại lệ được gia hạn thêm thời gian nhận theo quy định trên.

Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Khi đó, người lao động mặc dù đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng do không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng thời hạn thì được xem là không có nhu cầu hưởng  trợ cấp thất nghiệp. Khoảng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội chưa được tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì được cộng dồn cho lần hưởng tiếp theo.

Trễ hẹn thông báo tìm kiếm việc làm có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật việc làm số 38/2013/QH13 về thông báo tìm kiếm việc làm thì trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“Điều 19. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

  1. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm.
  2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động….”

Như vậy, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải đến trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm theo thời gian bên trung tâm dịch vụ việc làm quy định. Trường hợp thời gian thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm của người lao động bị trễn hẹn thông báo thì người lao động sẽ bị tạm dừng việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng mà người lao động  không thực hiện thông báo, tức không được hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đó.

Làm thế nào để trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp vẫn lấy được trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật việc làm số 38/2013/QH13 về thông báo tìm kiếm việc làm quy định như sau:

1 Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng.”

Vậy trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động phải lên khai báo tình trạng việc làm hàng tháng đúng theo thời hạn đã hẹn trước.

Trừ trường hợp người lao động rơi vào các trường hợp:

  • Ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;
  • Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
  • Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết;
  • Người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Thì người lao động có thể thực hiện thông báo tình trạng việc làm chậm trong thời hạn 03 ngày kể từ hạn cuối cùng của thời gian thông báo tìm kiếm việc làm. Thì tháng đấy người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp tuy nhiên phải có giấy xác nhận cảu bên cơ quan có thẩm quyền.

Các tháng sau đó nếu người lao động vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động vẫn tiếp tục thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp của các tháng tiếp theo. Nếu 03 tháng liên tục người lao động không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm người lao động sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về: Trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp. Để được hướng dẫn thực hiện luật bảo hiểm y tế bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật bảo hiễm xã hội qua HOTLINE 19006184 của Luật Quang Huy, chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc.

Trân trọng ./.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *