Valentina Studio Pro Full Crack - Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu

Valentina Studio Pro v13.0.3 Full Crack

author
1 minute, 23 seconds Read

Valentina Studio Pro v13.0.3 Full Crack-natutool

Valentina Studio Pro v13.0.3 natutool Full Crack là cách tốt nhất để chuyển đổi dữ liệu của bạn thành thông tin có ý nghĩa; tạo, quản lý, truy vấn và khám phá MySQL, Postgre MariaDB, MS SQL Server và cơ sở dữ liệu SQLite.

Thông tin về tập tin Valentina Studio Pro v13.0.3 – Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu:

+ Tên Tập Tin: [FullCrack.vn]Valentina_Studio_Pro_v13.0.3_x32_x64_Full_Crack.
+ Định Dạng: .rar.
+ Kích Thước: Đối với phiên bản dành cho hệ điều hành 32 bit , 64 bit là 97.7 MB.
+ Phiên bản: v13.0.3_x32_x64 (Bản chuẩn cuối) – 18/03/2023.
+ Ngày Đăng Bài Viết: 18/03/2023.
+ Nguồn liên kết tải về: Quay màn hình máy tính.

Hướng dẫn crack phần mềm Valentina Studio Pro Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu:

1. Giải nén và cài đặt phần mềm.
2. Thoát sau khi cài xong.
3. Sao chép File Patched vào mục cài đặt phần mềm. Mặc định:
x32: C:Program Files (x86)Paradigma SoftwareValentina Studio 12
x64: C:Program FilesParadigma SoftwareValentina Studio 12
4. Hoàn thành!

Bạn mở video “Hướng dẫn Cài đặt và Crack Valentina Studio Pro.mp4” được mình kèm trong file tải về để xem chi tiết nhất.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *